Επικοινωνία

 
 
 
Διαχείριση Κτηρίων - Έκδοση Κοινοχρήστων Ταξιάρχης
 
Κιλκισίου 3
54639 Θεσσαλονίκη
 
Τηλέφωνο: +302310817343
 
Κινητό τηλέφωνο: +306977595827