Έκδοση Κοινοχρήστων

 
Η έκδοση κοινοχρήστων από την εταιρεία μας Κοινόχρηστα Θεσσαλονίκης «Γαβριήλ» γίνεται με τον πλέον σύγχρονο τρόπο, με το πιο πλήρες και συνεχόμενα ενημερωμένο λογισμικό, που καλύπτει όλες τις νέες διατάξεις της Ε.Ε και των νέων φορολογικών προσθηκών - μέτρων.

Από την απλή έκδοση κοινοχρήστων, μέχρι την πλήρη διαχείριση της πολυκατοικίας σας, στα Κοινόχρηστα Θεσσαλονίκης «Γαβριήλ» είμαστε σε θέση να αντεπεξέλθουμε σε όλες σας τις ανάγκες.

Πακέτα υπηρεσιών:

ΑΠΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ:

 • Έκδοση κάθε μήνα συγκεντρωτικής κατάστασης των δαπανών της πολυκατοικίας σας σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τον επιμερισμό των δαπανών του κανονισμού λειτουργίας της οικοδομής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, τότε θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
 • Παράδοση των συγκεντρωτικών καταστάσεων, των ειδοποιητηρίων και των αποδείξεων στον χώρο σας από άτομο της εταιρείας μας.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗ:

 • Έκδοση κάθε μήνα συγκεντρωτικής κατάστασης των δαπανών της πολυκατοικίας σας σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τον επιμερισμό των δαπανών του κανονισμού λειτουργίας της οικοδομής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, τότε θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
 • Παράδοση των συγκεντρωτικών καταστάσεων, των ειδοποιητηρίων και των αποδείξεων στον χώρο σας από άτομο της εταιρείας μας.
 • Είσπραξη δύο φορές τον μήνα στις αναγραφόμενες στα ειδοποιητήρια ημερομηνίες και παράδοση του ταμείου στον διαχειριστή της πολυκατοικίας σας.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:

 • Έκδοση κάθε μήνα συγκεντρωτικής κατάστασης των δαπανών της πολυκατοικίας σας σε δύο αντίγραφα, σύμφωνα με τον επιμερισμό των δαπανών του κανονισμού λειτουργίας της οικοδομής. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κανονισμός, τότε θα γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
 • Τοιχοκόλληση συγκεντρωτικής κατάστασης των δαπανών της πολυκατοικίας σας καθώς και όλων των αντιγράφων των παραστατικών που δικαιολογούν τις δαπάνες της κατάστασης, σύμφωνα με την από 09/04/2013 Αγορανομική Διάταξη.
 • Παράδοση των ειδοποιητηρίων στους ενοίκους.
 • Επίβλεψη της πολυκατοικίας σας, από άτομο της εταιρείας και παραλαβή των λογαριασμών των ΔΕΚΟ καθώς και άλλων δαπανών.
 • Πληρωμή όλων των δαπανών της πολυκατοικίας σας (ΔΕΗ, ΕΥΑΘ, συνεργείο καθαρισμού κλπ) από άτομο της εταιρείας μας.
 • Είσπραξη δύο φορές τον μήνα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, καθώς και έκτακτες εισπράξεις σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο μετά από ανακοίνωση της ημερομηνίας τους.
 • Διατήρηση βιβλίου εσόδων - εξόδων της πολυκατοικίας σας, στο οποίο έχουν πρόσβαση ανά πάσα στιγμή, όλοι οι ένοικοι.
 
 
 
 
Επικοινωνία